De strategiewizard


In een paar stappen op weg naar rendement

Waar moet je beginnen als je met opties aan de slag wilt? Er is een zeer groot aanbod aan opties en ieder van die opties heeft specifieke kenmerken. De strategiewizard helpt u. Met de strategiewizard stelt u in een paar stappen een lijst samen van mogelijke optiestrategieën en zal op basis van een uitgekiende waardering die strategie kiezen die het best aan uw verwachtingen voldoet.

Stap 1

Kies het systeem

De wizard werkt op twee manieren.

A U kiest een fonds en Sinus zoekt een strategie voor dit fonds

Deze keuze is van toepassing als u een verwachting heeft voor één specifiek fonds en wilt kijken wat de beste combinatie is.

B U kiest een strategie model en Sinus zoekt een fonds

Het gekozen model wordt toegepast op alle fondsen en Sinus zoekt het fonds dat het best in aanmerking komt voor dit model. De methode is vooral van toepassing voor modellen waarbij dividenduitkeringen een rol spelen.

Stap 2

*Alleen voor systeem A

Kies het fonds en bepaal de koersverwachting

Maak een keuze uit de beschikbare fondsen.
Als u wilt kunt u ook een keuze uit een van de volgende koersverwachtingen maken. De koers gaat stijgen, gaat dalen, blijft ongeveer gelijk, of zal flink omhoog en omlaag fluctueren.


Stap 3

Kies een model

Sinus heeft de modellen geselecteerd die geschikt zijn voor de gekozen verwachting
U kunt hier een specifiek model kiezen of alle modellen toepassen en direct naar de volgende stap gaan.


Stap 4

Sinus stelt alle strategieën samen en selecteert vervolgens de beste strategie

U hoeft nu niets meer te doen. Sinus doet al het werk. De opties die voldoen worden gekozen. De strategieën worden samengesteld vervolgens getoetst en gewogen. Er zijn vaak meerdere strategieën mogelijk maar Sinus kiest er één. U mag natuurlijk een andere keuze maken.


Stap 5

Sinus toont de analyse over de winst verlies verwachtingen

De berekening van de optiestrategie heeft tot de bepaling geleid van het maximaal te verwachten verlies en de maximaal te realiseren winst.
In dit overzicht ziet u de resultaten. Ten aanzien van de verwachtingswaarde wordt de invloed van de tijd getoond. Dit kan afhankelijk van de gekozen strategie in uw voordeel dan wel in uw nadeel zijn.


Tot slot

De conclusie

Ten slotte een kort resumé van de strategie. Indien u veel risico gaat lopen met deze strategie dan zult u hierop gewezen worden. Nu kan de strategie in de strategiemonitor worden opgenomen en kunt u een uitvoerige analyse uitvoeren.