Features

Op deze pagina worden alle mogelijkheden van Sinus opgesomd. De omschrijvingen zijn kort en dienen als steekwoorden.

Koersinformatie

Aandelen

 • Automatisch inlezen koersen
 • Koppeling met Yahoo koersen
 • Eigen definities voor automatische import van web pagina's met koersinformatie
 • Vastleggen inleesschema's
 • Intradaykoersen per fonds ophalen Euronext
 • Koershistorie per fonds ophalen Euronext en Yahoo

Beurzen

 • Koersen ABN Amro Turbo's
 • Koersen België
 • Koersen CAC40
 • Koersen Duitsland DAX
 • Koersen Euronext
 • Koersen Engeland ftse 100
 • Koersen Nasdaq 100
 • Koersen Spanje IBEX
 • Koersen SWX
 • Koersen Wallstreet Dow

Opties

 • Koershistorie opties
 • Koersen Euronext FTA
 • Koersen Yahoo opties
 • Intraday koersen**

Overig

 • Wisselkoersen
 • Indices

Overzichten

 • Vorig, Open, Hoog, Laag, Koers, Tijd, Omzet
 • Bieden, Volume bieden, Laten, Volume laten
 • Procentuele verandering koers
 • Valutacode, Sector, Groep
 • Stoploss, Koersdoel
 • Sorteren op elke kolom, eenvoudig grootste sijgers en dalers bepalen
 • Vergelijking koersen met willekeurig andere datum

Realtime

 • Ondersteuning real time koersen Interactive Brokers
 • Ondersteuning real time koersen Todays Brokers
 • Ondersteuning real time koersen VDM (voorheen Eris / Fibbs)

Export

 • Exporteren van intradaykoersen
 • Ondersteuning export naar Metastock, OptionVue en StockGuru
 • Ondersteuning real time koersen VDM (voorheen Eris / Fibbs)
 • Automatisch exporteren koersen
 • Vrije definitie van te exporteren koersen

Kenmerken

Aandelen

 • Dividend tabel
 • Tonen koersen vreemde valuta in euro's
 • Splitsen aandelen
 • Zoeken
 • EMPTY

Opties

 • Verwerking dividenden op theoretische waarde
 • Voorkeursgroep van favoriete fondsen
 • Volledige series per fonds
 • Bieden, Volume bieden, Laten, Volume laten, Tijdstip bieden
 • Impliciete volatility, Delta, Gamma Theta
 • Theoretische waarde (Binominaal/Black Scholes)
 • Vorig Open Hoog Laag Koers Tijd Omzet
 • Winstkans (Bernoulli vergelijking)(

Overig

 • Vrije keuze van te volgen beurzen

Grafieken

Algemeen

 • Automatische schaalverdeling
 • Legenda verbergen
 • Dataregel met koers en tijdstip
 • Cursur met koers en tijdstip
 • Gelijktijdig meerdere grafieken
 • Vormgeving geheel aan te passen (lijnkleur, achtergrond, legenda assen etc
 • Meerdere grafiek sjablonen
 • Grafiekvergelijking
 • Vrije indeling te vergelijken fondsen

Grafiek typen

 • Gebied
 • Lijnen
 • Getrapte lijnen
 • Candle sticks
 • Point and figure

Indicatoren

 • Volume
 • Stochasic
 • MACD
 • RSI relatieve sterkte
 • Voortschrijdend gemiddelde
 • Trend
 • ADX average dir change
 • Bollinger Bands
 • CLV
 • Exponentiele trend
 • On balance volume
 • Pct Volume Oscilator
 • Performance

Overig

 • Grafiekvenster volledig scherm
 • In- en uitvergroten

Over periodes

 • Uurgrafiek
 • Daggrafiek
 • Maandgrafiek
 • Kwartaal grafiek
 • Jaargrafiek
 • Grafiek alle jaren

Lijnen tekenen

 • Tussen een begin en eindpunt
 • Steun en weerstand
 • Horizontale lijnen
 • Verticale lijnen
 • Lijndikte en kleur instelbaar
 • Lijnen per fonds op te slaan

Strategieën

Strategiewizard

 • Modellen voor iedere beurs
 • Eigen modellen samenstellen
 • Selectie van strategie voor een aandeel
 • Kiezen van aandeel voor strategie
 • Gebruik van een vast bedrag en aan de hand daarvan de positie uitrekenen
 • Vrije bepaling datum simulatie
 • Vrije bepaling laagste en hoogste koers
 • Vrije bepaling of berekenen steun en weerstand
 • Instellen waardering op basis van resultaat,looptijd en verwachtingswaarde
 • Beperking looptijdselectie
 • Instellen minimum winstpotentie

Gemak

 • Kopiëren en plakken
 • Slepen van strategieën
 • Overnemen naar portefeuille
 • Strategiemodel wizard integratie
 • Strategietips zoeken

Analyses en simulaties

 • Analyse van ingevoerde transacties
 • Berekening maximale margin verplichting
 • Berekening Minimum resultaat, Maximum resultaat, Break-Even
 • Berekening verwachtingswaarde
 • Dividend berekening
 • Proforma provisie berekening (open en sluiten posities)
 • Simulatie dividend uitkeringen
 • Doorrollen opties
 • Instellen waardering strategie
 • Doorrollen opties
 • Waardebepaling op basis bied en laat koersen (middenkoersen)
 • Waardebepaling op basis theoretische waarde
 • Waardering op basis laatste koers (werkelijke waarde)

Grafieken

 • Koerssimulatie op meerdere datums
 • Tijdsimulatie
 • Huidige waarde op basis bied- en laatkoers
 • Waarde,Resultaat, Gamma, Delta, Theta
 • Werkelijke waarde/ resultaat (historie)

Tabel Live volgen

 • Ordervenster waarin uit te voeren transacties gevolgd worden
 • Compact overzicht met alle relevante grafieken
 • Grafiek koerssimulatie, tijdsimulatie, werkelijk, koers onderliggende waarde
 • Winst- en Verlieskans
 • Pro forma margin
 • Pro forma provisie
 • Verwachtingswaarde

Tabel koerssimulatie

 • Berekening resultaat (pct.) ten opzichte van opening
 • Berekening resultaat (pct.) ten opzichte van marginverplichting
 • Berekening resultaat (pct.) ten opzichte van maximale verplichting
 • Datum, Koers, Intrinsieke waarde, Waarde, Resultaat
 • Gamma, Delta, Theta, Margin

Strategiemodellen

Stijgende beurs

 • Long calls (kopen)
 • Aandeel + long put
 • Aandeel + short call
 • Aandeel + long put+ short call
 • Bull price spread met calls/puts
 • Plastic aandeel

Gelijkblijvende of licht stijgende beurs

 • Short puts (verkopen)
 • Aandeel +short straddle
 • Aandeel +short strangle

Dalende beurs

 • Long puts (kopen)
 • Bear price spread met calls/puts

Gelijkblijvende of licht dalende beurs

 • Short calls (verkopen)

Neutrale beurs

 • Short strangle
 • Short straddle
 • Call timespread
 • Put timespread
 • Butterfly met calls/puts

Volatiele beurs

 • Long strangle
 • Long straddle

Portefeuille

Indeling

 • Meerdere portefeuillebestanden
 • Meerdere verzamelportefeuilles
 • Meerdere portefeuilles
 • Meerdere strategieën
 • Meerdere transacties
 • Bank transacties /liquide middelen

Gemak

 • Wizard invoeren transacties
 • Automatisch bijhouden waarde op basis actuele koersen
 • Automatisch dividend verwerken
 • Automatisch splitsingen verwerken
 • Automatische berekening valutaverschillen

Jaarafsluiting

 • Bepaling jaarresultaat
 • Herwaardering berekenen
 • Automatisch splitsingen verwerken
 • Automatische berekening valutaverschillen
 • Jaarafsluiting historie in aparte portefeuille bewaren
 • Margin berekening (vlgs in te voeren norm)

Transactietypen

 • Aandeel aan en verkopen
 • Opties aan en verkopen
 • Obligaties aan en verkopen
 • Turbo's aan en verkopen
 • Herwaardering ultimo jaar
 • Winst transfer
 • Transactiekosten
 • Agio
 • Dividend
 • Stock dividend restant

Gebruik

 • Wachwoord bescherming portefeuilles
 • Back-up portefeuilles

Koerssignalen op portefeuille

 • Koers alerts op portefeuille nivo
 • Koers alerts op strategienivo
 • Alert als email verzenden
 • Alert venster op taakbalk tonen
 • Alert als email verzenden
 • Alert als email verzenden

Grafieken

 • Staafgrafiek opbouw portefeuille
 • Taartgrafiek
 • Waardegrafiek
 • Winst- winstpercentagegrafiek
 • Delta- Gamma- Thetagrafiek
 • Grafiekvergelijking met fondsen

Overzichten

 • Detailtabel strategieën en transacties
 • Aankoopwaarde, Huidige waarde, Valutawaarde
 • Gemiddelde aankoopprijs, Transactiekosten, Intrinsieke waarde, Resultaat
 • Herwaardering, Jaarresultaat, Gerealiseerd resultaat
 • Fondsenstaat
 • Journaalpost
 • Simulatietabel
 • Export naar Excel

Overig

Koerssignalen

 • Algemeen signaal op aandelen groep
 • Koers alerts op aandelen,opties,strategieën en portefeuilles
 • Alert als email verzenden
 • Alert venster op taakbalk tonen
 • Procentuele daling ten opzichte hoogste koers,koers van datum of slotkoers
 • Procentuele stijging ten opzichte hoogste koers,koers van datum of slotkoers
 • Stop loss / Doorbreken weerstand

Algemeen

 • Provisietabel
 • Valutatabel
 • Meerdere documenten (MDI)
 • Automatisch toevoegen aanpassingen

Tabellen

 • Selectie te tonen kolommen
 • Sorteren kolommen
 • Verplaatsen kolommen

Module turbo strategieën

 • Turbocalculator met berekening invloed dividend
 • Invoeren turbo's als derivaat van referentiefonds
 • Berekening invloed dividend op turbo's
 • Berekening invloed financieringskosten
 • Berekening theoretische waarde turbo's
 • Volledige integratie met optiestrategieën
 • Volledige integratie met portefeuille